Welke menselijke geluiden maken u echt kwaad?

Smakken, slurpen en snurken: een kwart van de mensen vindt dit soort menselijke geluiden zó afschuwelijk, dat ze er woedend van worden. Ruim 2000 bezoekers van de website Psychologiemagazine.nl reageerden op de vraag: ‘Welke menselijke geluiden vindt u zó afschuwelijk dat ze u echt kwaad maken?’

Expertisecentrum Geluid bij RIVM

Het Expertisecentrum Geluid gaat rijksbrede ondersteuning geven op het gebied van geluid, geluidshinder en gezondheid. Het centrum verzamelt en ontwikkelt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en ‘impact’ onderzoek.