Tuberculose in grote steden vraagt aanpak gericht op kwetsbare groepen

Van de grote West-Europese hoofdsteden heeft Londen de meeste gevallen van tuberculose. Alistair Story deed onderzoek naar deze longaandoening bij Londense groepen die moeilijk te bereiken zijn, zoals daklozen, drugsverslaafden en gevangenen. Hun ziektebeeld kenmerkt zich door een late diagnose, voortdurende besmetting, resistentie tegen medicijnen en een slechte therapietrouw.

Gevangenispersoneel nog te weinig beschermd tegen agressie

De bescherming van gevangenispersoneel tegen agressie en werkdruk is de afgelopen jaren niet verbeterd. Dat blijkt uit gerichte controles van de Arbeidsinspectie bij 39 inrichtingen. Bij 79 procent daarvan waren zaken niet in orde, tegen 63 procent in 2008. Bij ruim 40 procent van de instellingen was iets mis op alle geïnspecteerde onderdelen.

Penitentiair Psychiatrische Centra leveren verantwoorde zorg

De vijf Penitentiair Psychiatrische Centra in Nederland voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de zorg voor gedetineerde psychiatrische patiënten opgenomen in Penitentiair Psychiatrische Centra.

‘Geef gedetineerden passende geestelijke zorg’

De Tweede Kamer verwierp dinsdag 29 maart 2011 twee moties, ingediend door de SP en PvdA, om de formatiekorting van humanistisch geestelijke begeleiding ongedaan te maken. Staatssecretaris Teeven zet daarmee zijn plan om flink te snijden in de