Het effect van detentie op de geestelijke gezondheid

hekwerk

Heeft detentie een negatief effect op de geestelijke gezondheid van gedetineerden? Is het mogelijk dat er gedetineerden zijn voor wie detentie juist een positief effect heeft op de geestelijke gezondheid? Gevangen in jezelf Deze vragen over de invloed van gevangenschap op de psychische gezondheid komen aan de orde in het NSCR-symposium ‘Gevangen in jezelf’, op … Lees meer

Kabinet schrapt vrijheden voor gedetineerden

Externe vrijheden voor gedetineerden, zoals het penitentiair programma en het penitentiair verlof, gaan verdwijnen. Alleen het incidenteel verlof blijft gehandhaafd. Daarmee komt een einde aan de zogeheten detentiefasering. In plaats daarvan kunnen gedetineerden in aanmerking komen voor elektronische detentie.

Lees meer

Protestloop tegen sluiting FPC Oldenkotte

Werknemers van het forensisch psychiatrisch centrum Oldenkotte in Rekken hebben samen met andere jusititiele inrichtingen (o.a. PI Karelskamp en FPC Veldzicht) een “Protest-loop” georganiseerd tegen het verlies van werkgelegeheid in Oost-Nederland.

Manifestatie FPC Oldenkotte

De protestbijeenkomst op de Oude Markt in Enschede begint vrijdag 29 maart 2013 om 19.30 uur. De “Protestloop” gaat om 20.00 uur van start.

Lees meer

Inkoop forensische zorg 2013 kan van start

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verantwoordingsdocument gepubliceerd met de regels voor forensische zorg in 2013. Hierin staan de voorgenomen besluiten voor de beleidsregels, nadere regels, prestaties en tarieven voor 2013 voor de forensische zorg. Zorgaanbieders en de zorginkoper kunnen nu de voorlopige regels zijn gepubliceerd, starten met de inkoop van forensische zorg voor 2013.

Lees meer

Gedetineerden met licht verstandelijke beperking gebaat bij meer begeleiding

Mensen met een lichte verstandelijke beperking die in een Huis van Bewaring of gevangenis zitten, ervaren veelal dezelfde problemen als andere gevangenen. Maar ze hebben vaker onvoldoende kennis over de regels en procedures van de instelling en ondervinden regelmatiger problemen in het contact met anderen.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Tranzo (Tilburg University) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrumcentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een betere informatievoorziening en meer individueel gerichte begeleiding kunnen die problemen helpen oplossen.

Lees meer

Humanitas ondersteunt kinderen van gedetineerde moeders

Als moeders in de gevangenis terecht komen breekt er voor veel kinderen een moeilijke tijd aan. Om deze kinderen te ondersteunen, en maatschappelijke uitval van de kinderen te voorkomen, heeft Humanitas besloten om van start te gaan met het project ‘Humanitas, wie let er op de kleintjes’. De aftrap van dit nieuwe initiatief vindt plaats op 19 januari 2012 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Humanitas.

Lees meer