Experiment legt evolutionaire wortels van taal bloot

Op de wereld worden veel verschillende talen gesproken, maar er bestaat een onderliggend taalsysteem, waarin iedereen op dezelfde manier zinnen bouwt. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marieke Schouwstra. In een experiment waarbij zij sprekers van verschillende talen liet communiceren zonder woorden, bleken de proefpersonen de boodschap die ze moesten overbrengen allemaal op dezelfde wijze te structureren.

Lees meer

Taal is minder taal zonder gebaren

Toen Asli Özyürek een jaar of tien geleden onderzoek ging doen naar taal en gebaren, reageerden taalwetenschappers afwachtend. Het bleek een invalshoek die nieuwe kennis oplevert – en publicaties in toptijdschriften zoals Science. Özyürek is sinds september 2010 hoogleraar Gesture Language and Cognition aan de Radboud

Lees meer