Structureel 24,9 miljoen voor toezicht en handhaving kinderopvang

Voor toezicht en handhaving op de kinderopvang komt er vanaf 2012 een structureel budget beschikbaar van 24,9 miljoen euro. Hiermee kunnen gemeenten het toezicht intensiveren voor kinderopvanglocaties en gastouders waar dat nodig is en is het ook mogelijk strenger te handhaven.

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald. Het aantal ouders met toeslag voor andere vormen van kinderopvang steeg echter verder, zodat het totaal aantal toeslagontvangers met ruim een half miljoen ongeveer gelijk bleef.

Uitbreiding diplomalijst voor gastouders

De diplomalijst voor gastouders in de kinderopvang wordt uitgebreid. Ook kunnen mensen met een diploma dat niet op de lijst staat maar volgens hen wel vergelijkbaar is, hun diploma vanaf begin april laten beoordelen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).