Een beetje afvallen vermindert de kans op artrose met een kwart

Als te zware vrouwen tussen vijftig jaar en zestig jaar vijf kilo afvallen, verminderen zij de kans op knie-artrose met 25 procent. Dat blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Jos Runhaar, die 17 september 2013 op zijn zogeheten PROOF-studie promoveert.

TNO maakt rendement samenwerking eerstelijnszorg zichtbaar

TNO heeft een gebruiksvriendelijke, digitale businesscase tool ontwikkeld voor de eerstelijnszorg. Hiermee kunnen zorgverleners en hun adviseurs de effecten van nieuwe samenwerkingsvormen vooraf inschatten en onderbouwen. Zo wordt duidelijker wat investeren in samenwerking oplevert in kwaliteit, geld en werkplezier.

Met het businessmodel-eerstelijn kunnen de consequenties van samenwerking tussen diverse partijen in de gezondheidszorg inzichtelijk worden gemaakt.

Een belangrijke vraag bij een idee voor een nieuwe samenwerking of het verbeteren van de zorg is of de vernieuwing winst oplevert voor de zorgverleners én de patiënt. Met de webtool worden alle variabelen die van belang zijn gestructureerd in kaart gebracht. Daardoor worden de effecten voor zorgverlener en patiënt inzichtelijk. Op basis van deze inzichten kunnen zinvolle discussies worden gevoerd over de werkelijke meerwaarde van de vernieuwing.

Gezondheidscentrum moet zich blijven bewijzen

Oude en nieuwe gezondheidscentra zijn de afgelopen jaren steeds meer uitgedaagd hun meerwaarde te bewijzen. Doordat de overheid zich geleidelijk terugtrok zijn veel centra nieuwe financiële samenwerkingsverbanden aangegaan.

‘Geen centje pijn, verzeker u voldoende voor fysiotherapie’

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden. Om deze mensen er op te attenderen goed naar hun zorgpolis te kijken,