Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum willen fuseren

Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum hebben de intentie om te fuseren. Beide Raden van Bestuur zijn tot de conclusie gekomen dat een fusie leidt tot betere zorg voor cliënten met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem. Ook legt deze fusie de basis voor een brede en krachtige innovatie-impuls.

Lees meer

Toezicht op fusies in de zorg aangescherpt

Het toezicht op fusies tussen zorginstellingen wordt aangescherpt. Met dit voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten is het kabinet akkoord gegaan. Afgelopen jaren zijn veel zorginstellingen gefuseerd. Als patiënten en cliënten daar beter van worden, is er natuurlijk geen probleem. Helaas zijn er ook voorbeelden van fusies waarbij de cliëntgerichtheid en kwaliteit … Lees meer