Drie formamides beoordeeld op kankerverwekkendheid

Van de drie formamides die de Gezondheidsraad heeft beoordeeld, zijn er twee ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’. Over de derde stof zijn onvoldoende gegevens bekend om tot een beoordeling te komen.