puppy

Ontmasker de foute puppy fokker

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) lanceert een campagne om mensen te waarschuwen tegen malafide puppyhandelaren. Mensen moeten zich realiseren dat door het kopen van een puppy van foute fokkers niet alleen de kans groot is dat ze zelf een zieke of slecht gesocialiseerde hond in huis halen, maar dat ze hiermee ook helpen deze akelige

Q-koortsmaatregel levenslang fokverbod lammeren versoepeld

Het levenslange fokverbod voor de lammeren die zijn geboren in het lammerseizoen 2009/2010 is per 6 december 2010 opgeheven. Daarvoor gelden strikte voorwaarden die gepubliceerd zijn in de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten.