Alternatieven voor fluorkoolwaterstoffen nodig

Wereldwijd worden steeds meer HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) gebruikt. Dat is een gevolg van het Montreal Protocol voor de bescherming van de ozonlaag. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar worden gebruikt ter vervanging van stoffen die dat wel doen.

Er is echter een negatief bij-effect: HFK’s leveren een steeds grotere bijdrage aan het broeikaseffect. Daarom moeten er alternatieven komen voor HFK’s om de winst van het Montreal Protocol te behouden. Dat is de conclusie van een studie onder leiding van het RIVM, die deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Lees meer