Luchtkwaliteitprognoses voor fijnstof en stikstofdioxide

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden. Uit de tweede NSL monitoringsronde “luchtkwaliteitprognoses voor 2011 en 2015”, blijkt dat op een beperkt aantal locaties overschrijdingen van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen kunnen voorkomen. Op veel andere locaties liggen de concentraties daar net onder, dit vormt een risico voor het tijdig voldoen aan de grenswaardes.

Lees meer

Spandoekprotest langs A10-west tegen opheffen 80-kilometerzone

Milieudefensie en bewoners langs de A10-west in Amsterdam protesteren, woensdag 14 december 2011, tegen het kabinetsplan om 80-kilometerzones op snelwegen in en rond steden op te heffen. Aan een flatgebouw pal langs de snelweg hangen klimmers van Milieudefensie grote spandoeken op die duidelijk maken dat de aanwonenden niet zitten te wachten op nog meer vieze lucht en geluidsoverlast. Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over het voorstel.

Lees meer

Stimuleren emissiearme staltechnieken voor fijnstof en ammoniak

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) stelt subsidie beschikbaar voor het oplossen van de fijnstofproblematiek in de pluimveesector. Daarnaast heeft hij besloten de lijst met stalsystemen uit te breiden met 14 nieuwe, ammoniak-emissiearme technieken. Hiermee krijgt de veehouderij meer mogelijkheden om op een kosteneffectieve wijze aan de milieuregelgeving te voldoen. Dit heeft de staatssecretaris vandaag … Lees meer

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010

De concentraties van stoffen die door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland gemeten worden zijn in 2010 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de gemiddelde weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken van voorgaande jaren. Incidenteel kwamen wel hoge concentraties voor, zoals verhoogde fijnstofconcentraties als … Lees meer

Amsterdams luchtkwaliteitsbeleid scoort matig in Europese vergelijking

Het European Environmental Bureau (EEB) vergeleek het luchtkwaliteitsbeleid van Europese steden met elkaar. Berlijn, Stockholm en Kopenhagen bleken het meest effectieve beleid te voeren om de emissies van fijnstof en stikstofdioxide terug te dringen. Rome, Milaan en Düsseldorf scoren het slechtst.

Lees meer