Milieudefensie waarschuwt voor extra luchtvervuiling rond snelwegen

Milieudefensie laat weten dat de verhoging van de maximumsnelheid op bijna de helft van de Nederlandse snelwegen wel degelijk nadelig is voor de luchtkwaliteit. Zaterdag 1 september 2012 gaat de snelheidsverhoging op veel snelwegen in. Volgens verkeersminister Schultz van Haegen levert dit geen problemen op voor de luchtkwaliteit en het milieu. “Onzin,” reageert Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “Door het harder rijden wordt de lucht viezer en ongezonder en de schade aan het klimaat groter.”

Lees meer

Groeiende groep oldtimers veroorzaakt steeds meer schadelijke emissies

Auto’s ouder dan 25 jaar (oldtimers) vormen in een aantal grote steden nu nog ongeveer 1% van het licht wegverkeer. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de uitstoot aan PM10-fijn stof en 20% van de NOx. De uitstoot van fijnstof (PM10) uit de uitlaat van dieselvoertuigen van die leeftijd, goed voor de helft van de import van oldtimers, is 80 keer hoger dan van een moderne dieselauto.

Lees meer

Concentratie fijn stof daalt sterker dan verwacht

De verwachte concentratie van fijn stof in de lucht daalt tot 2020 sterker dan eerder geschat. Dit blijkt uit de nieuwe Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van het RIVM. Een dalende trend is de afgelopen 10 jaar zichtbaar. Deze trend wordt vooral veroorzaakt doordat het verkeer minder fijn stof uitstoot, onder andere door grootschalig gebruik van katalysatoren en roetfilters.

Lees meer

Schultz van Haegen moet cijfers luchtkwaliteit op orde brengen

De overheid heeft de cijfers over de luchtkwaliteit in Nederland nog steeds niet op orde, blijkt uit een reportage van RTL nieuws. Milieudefensie heeft de Tweede Kamer er in 2010 en 2011 bij herhaling al op gewezen dat de berekeningen van de luchtkwaliteit vaak gebaseerd zijn op onjuiste verkeersgegevens. Een jaar geleden heeft de Kamer een motie aangenomen waarin een betere controle op de rekenmodellen werd geëist. Ivo Stumpe van Milieudefensie: “Het Kabinet heeft duidelijk niets gedaan om de basisgegevens van de rekenmodellen te controleren en te verbeteren. Rijkswaterstaat, Provincies en gemeenten vullen vaak zo maar wat in. We rekenen de lucht schoon en echte maatregelen blijven uit.

Lees meer

Luchtkwaliteitprognoses voor fijnstof en stikstofdioxide

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden. Uit de tweede NSL monitoringsronde “luchtkwaliteitprognoses voor 2011 en 2015”, blijkt dat op een beperkt aantal locaties overschrijdingen van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen kunnen voorkomen. Op veel andere locaties liggen de concentraties daar net onder, dit vormt een risico voor het tijdig voldoen aan de grenswaardes.

Lees meer