Verbetering van signalering milieugezondheids-risico’s

De gevolgen van diverse maatschappelijke, technologische en ruimtelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, energie-efficiëntere woningen en intensiever gebruik van de ondergrond kunnen tot nieuwe risico’s voor de mens leiden. Het is daarom van belang om tijdig nieuwe signalen van risico’s op het gebied van milieu en gezondheid op te pikken. Het zijn vooral bekende chemische, biologische of fysische risicofactoren, zoals fijn stof en elektromagnetische velden, waarover nog steeds nieuwe informatie beschikbaar komt.

Astma Fonds: ‘Gemiste kans’ Atsma voor gezonde scholen

Staatssecretaris Joop Atsma (CDA) geeft geen gehoor aan de oproep van het Astma Fonds om nieuwe scholen voortaan op een gezonde afstand van de snelweg te bouwen. Hij legt de bal bij de gemeenten. “Een gemiste kans”, vindt het Astma Fonds.