Uitleg nieuwe farmacovigilantie wet in film

De herziene Europese wet op het gebied van farmacovigilantie is per 1 juli 2012 in werking getreden. Het European Medicines Agency (EMA) heeft naar aanleiding van deze wet een korte film gepubliceerd. In deze film geeft Dr. Peter Arlett uitleg over de belangrijkste wijzigingen in de wet. Dr. Peter Arlett werkt op de afdeling Pharmacovigilance and Risk Management van het European Medicines Agency.

Lees meer

Meer zicht op bijwerkingen geneesmiddelen

Op donderdag 31 mei 2012 lanceerde de European Medicines Agency (EMA) de nieuwe website www.adrreports.eu met rapportages over mogelijke bijwerkingen (adverse drug reactions).

De lancering is een belangrijke stap naar meer transparantie voor de patiënt, arts en apotheker. Vooralsnog is de informatie beschikbaar in het Engels. Naar verwachting komt er eind juni 2012 ook een Nederlandstalige versie van de website beschikbaar.

Lees meer

Mogelijke lekkage 5-literzakken Physioneal Clear-Flex

Meldingen wijzen op mogelijke lekkage van de 5-literzakken Physioneal Clear-Flex, een peritoneaal-dialysevloeistof. Artsen wordt gevraagd hun patiënten te informeren en hen te adviseren elke zak infusievloeistof vóór gebruik te controleren op lekken.

Allereerst na het openen van de buitenverpakking en vervolgens na het openen van de lasnaden, de zogenaamde ‘peel seals’.

Lees meer

Risico op doseringsfouten Halaven

De dosering van eribulin (Halaven) in de EU is niet gelijk aan de dosering in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Zwitserland. Oorzaak is een verschil in de sterkte van de werkzame stof (eribulin of eribulin-mesylaat). Hierdoor ontstaat het risico op doseringsfouten. Artsen moeten hun dosering baseren op de Europese gebruiksvoorschriften (1,23 mg/m2).

Lees meer

Intraveneuze injectie enige juiste toedieningsvorm Velcade

Wereldwijd zijn sinds 2003 drie gevallen gemeld van onjuiste toediening van bortezomib (Velcade) met fatale afloop. Het gaat om toediening via het ruggemerg (intrathecaal). Artsen wordt aangeraden om bortezomib 1 mg en 3,5 mg poeder voor injectie alleen intraveneus toe te dienen en voorzorgsmaatregelen te nemen om verwarring met intrathecale oncologische chemotherapie te vermijden.

Lees meer