NZa wijst op risico’s in de thuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijst op risico’s in de extramurale AWBZ. Er zijn signalen over misstanden in de thuiszorg die wijzen op mogelijk onjuiste declaraties en betalingen voor doorverwijzen. Dit is een van de conclusies vanuit de marktscans AWBZ die de NZa einde mei publiceerde.

Hoe werkt de AWBZ, een schematische weergave

Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het van belang dat voor iedereen duidelijk is hoe de wet werkt, wie ervoor betaalt en hoe de zorg geleverd wordt. In het overzicht ‘Hoe werkt de AWBZ’ is deze wet schematisch in kaart gebracht.

Farmaceutische telezorg voor aanreiken medicijnen op afstand

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft per januari 2012 een prestatie ‘farmaceutische telezorg’ toegevoegd aan de beleidsregel Extramurale zorg. Dit biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om cliënten die thuis wonen op afstand medicijnen aan te reiken.

Vraag naar geestelijke gezondheidszorg blijft groeien

In 2009 steeg het aantal cliënten met bijna 9% ten opzichte van 2008. Er zijn ook veel nieuwe zorgaanbieders in de curatieve GGZ. Die nieuwe toetreders leveren vaak extramurale zorg, extramuralisering is een belangrijke trend in de GGZ. Dat blijkt uit de jaarlijkse marktscan GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).