Kunst is goed voor ouderen

Kunstbeoefening is een bron van expressie en zingeving voor ouderen (65+) en heeft een positieve impact op meerdere levensterreinen, zoals gezondheid en sociale contacten. Dit toont het onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) aan. LESI onderzocht het thema ouderen en kunstbeoefening in opdracht van Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst, en de ouderenfondsen RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Lees meer