Europese samenwerking in de aanpak van exotische muggen

Aziatische tijgermugAziatische tijgermug

De Europese landen hebben een raamwerk aangenomen over het monitoren en bestrijden van invasieve exotische muggen en van de ziektes die deze muggen kunnen overdragen. Het kader geeft aanbevelingen om dit probleem te lijf te gaan.

Bestrijding Aziatische tijgermug in Heijningen

Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Heijningen. Tijdens een reguliere controle begin juli werden enkele Aziatische tijgermuggen aangetroffen bij een importeur van gebruikte banden. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel zodat de muggen geen kans krijgen zich te vestigen in Nederland.

Bestrijding Amerikaanse rots-poelmug in Weert

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft tijdens een reguliere controle eind juli enkele Amerikaanse rots-poelmuggen aangetroffen bij een importeur van gebruikte banden.