Politiek debat over voltooid leven

De NVVE organiseert op maandag 17 mei een Invititational Conference in Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag. Op deze unieke bijeenkomst zal door politici, zorgmanagers, huisartsen, onderzoekers en belangenorganisaties gedebatteerd worden over het dilemma voltooid leven en de (on)mogelijkheden: voors en tegens worden verkend van hulp bij het zelfgewilde levenseinde bij voltooid leven. D66, Groen Links, PvdA en VVD hebben in hun verkiezingsprogramma’s openingen gegeven voor het debat.

Hulp bij zelfdoding: Psychiaters laten patienten niet aan hun lot over

“De ontstane beeldvorming in de media dat psychiaters patiënten met een verzoek om hulp bij zelfdoding aan hun lot overlaten en de maatschappij met de ernstige gevolgen daarvan opzadelen, is niet volgens de realiteit. Omgang met nadrukkelijke doodswensen gebeurt juist in alle zorgvuldigheid.

Het gaat hier om ethisch zeer lastige en uitzonderlijke situaties, waarin langdurig onvrijwillig opgenomen patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden verzoeken om hulp bij zelfdoding doen. Maar ook in deze extreme gevallen zetten wij patiënten in elk geval niet zomaar op straat”, aldus de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in reactie op beweringen in de media dit weekend, dat de beroepsvereniging psychiaters in een richtlijn adviseert om mensen met een doodswens per definitie de straat op te sturen.

Nieuwe wetgeving leidt niet tot meer euthanasieverzoeken

Sinds de invoering van de euthanasiewet in Nederland is het aantal verzoeken om euthanasie niet toegenomen. Wel is het nu mogelijk de kwaliteit van de euthanasiepraktijk te toetsen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het British Journal of General Practice.

Richtlijnen euthanasie pasgeborenen voldoen niet

De richtlijnen voor euthanasie bij ernstig zieke pasgeboren baby’s blijken lastig na te leven. Artsen maken zelden melding van een nieuw geval, terwijl onderzoek uitwijst dat actieve levensbeëindiging van pasgeborenen wel plaatsvindt, concludeert Erasmus MC’s promovenda Hilde Buiting.

Euthanasie bij pasgeborenen vraagt om nieuwe richtlijnen

Tot september 2009 is er slechts één melding geweest van actieve levensbeëindiging bij een pasgeborene. Dit lijkt niet te kloppen met de werkelijkheid. Deze meldingen blijven waarschijnlijk achterwege, omdat de huidige richtlijnen niet aansluiten bij de praktijk van het medisch handelen bij ernstig zieke pasgeborenen.

Waarde van euthanasieverklaring vaak overschat

Ondanks de goede regelingen rond euthanasie bestaan er in de praktijk nog veel misverstanden. Patiënten denken vaak dat euthanasie kan plaatsvinden op basis van een schriftelijke wilsverklaring. Dat is een misverstand. Artsen denken vaak dat een schriftelijke wilsverklaring noodzakelijk is om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Ook dat is een misverstand. Het verzoek kan ook gereconstrueerd worden met heldere verslaglegging van de gesprekken met de patiënt, naasten en andere hulpverleners. Patiënt en arts moeten hierover tijdig en helder met elkaar spreken.