7 miljard euro voor innovatief onderzoek

De Europese Commissie stelt voor alle lidstaten in totaal 7 miljard euro beschikbaar voor onderzoek. Dat maakte zij op 20 juli 2011 bekend. Onderzoekers uit zowel de kennisinstellingen als het bedrijfsleven kunnen onderzoeksvoorstellen indienen die vallen binnen het Zevende Kaderprogramma (KP7).

Lees meer

Europese Commissie vraagt uw mening over e-health

Hoe kan de EU ertoe bijdragen dat ICT in de gezondheidszorg (eHealth) op brede schaal voordelen oplevert voor de kwaliteit en de efficiëntie van de gezondheidszorg? De Europese Commissie vraagt uw mening hierover in de online publieksraadpleging. U kunt deze publieksraadpleging invullen tot 25 mei 2011. De antwoorden worden meegenomen bij

Lees meer