Ketenzorg reduceert sterfte en heropnamen

Bij CVA ketenzorg is de kans op overlijden of blijvende afhankelijkheid 25% lager dan bij gebruikelijke zorg. Bij hartfalen-ketenzorg is den kans op heropnamen 40% lager dan bij gebruikelijke zorg. Bij COPD-ketenzorg is de kans op heropnamen 50% lager dan bij gebruikelijke zorg.

Europese jongerenprojecten verbeteren beroepskans

Europese uitwisselingsprojecten verbeteren volgens de deelnemers de beroepskansen van jongeren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut naar het effect van uitwisselingsprogramma’s van Youth in Action.

Youth in Action is een subsidieprogramma dat in 33 landen, waaronder Nederland, Europese projecten voor jongeren financiert.

Efficiënt en effectief Europees beleid voor duurzame energie

Corinna Kleßmann beschrijft in haar proefschrift hoe EU-lidstaten hun ondersteunend beleid voor duurzame energie effectiever en kostenefficiënter kunnen maken. Haar analyse laat zien dat sommige voorlopers zeer succesvolle, op maat gesneden maatregelen toepassen, terwijl andere lidstaten achterblijven. Een beter ontwerp van de stimuleringsmaatregelen kan er toe leiden dat de EU-lidstaten samen 4 miljard euro besparen bij het halen van de EU-doelstelling van 20% duurzame energie in 2020. Meer samenwerking tussen de lidstaten kan daar bovenop nog leiden tot een besparing van 2 tot 3 miljard Euro per jaar.

LTO kiest voor groene groei bij Europees landbouwbeleid

LTO Nederland reageert teleurgesteld op de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Europese landbouwbeleid 2014-2020. ’Met dit nieuwe beleid worden oude wegen ingeslagen, die onvoldoende raakvlak hebben met modern ondernemerschap in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Persoonlijk geluk in Europa

Meer dan twee derde van de Europeanen zijn tevreden met hun leven, ondanks de eurocrisis en zorgen rond de gemeenschappelijke munt. Dit is de conclusie van een nieuwe studie door de non-profit BAT-Foundation for Future Studies (Stichting voor Toekomststudies) waarvoor meer dan 15.000 mensen uit het publiek in 13 verschillende landen werden geïnterviewd.