Aandacht voor antibioticagebruik en antibioticaresistentie

Voor de vierde keer wordt op 18 november 2011 de Europese Antibioticadag gehouden. In 37 landen in Europa wordt op deze dag aandacht gevraagd voor verantwoord gebruik van antibiotica om ontwikkeling van resistentie tegen te gaan.