“Bestrijding ebola opvoeren”

Annie Schreijer-Pierik, Europees Parlement

De aanpak van het alsmaar uitbreidende ebola-epidemie moet worden opgevoerd. Meer geld en een gezamenlijker Europese controle van vliegtuigpassagiers zijn nodig, vindt CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik. Nederland moet overgestapte passagiers uit risicolanden controleren op verschijnselen. “Nu gaat ieder land zijn eigen gang. Dat werkt natuurlijk niet. Dat vergroot de onzekerheid onder burgers”, vindt Schreijer, lid van … Lees meer

Tabak heet hangijzer in EuropeesParlement

De nieuwe richtlijnen voor de productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten – neergelegd in een nieuwe wet – is een heet hangijzer in het Europees Parlement. Het roken onder met name jongeren moet worden ontmoedigd. Op de verpakking komen behalve teksten ook afschrikwekkende plaatjes te staan, additieven en lekkere smaakjes worden verboden. Ook de veelbesproken elektronische sigaret krijgt aparte wetgeving. Aan de vooravond van de plenaire stemming over de nieuwe richtlijnen – dinsdag 8 oktober 2013 – sprak de Gezondheidskrant in Straatsburg met vier Nederlandse Europarlementariërs.

Lees meer

Meer actie tegen homofobie in Europa

EU lidstaten moeten hun blokkade van de Europese discriminatiewet opgeven. Dit is de oproep van verschillende Europarlementariërs van de parlementaire commissie Burgerlijke vrijheden naar aanleiding van de internationale conferentie die vrijdag 17 mei 2013 gehouden wordt Den Haag op de dag tegen homofobie. De conferentie is een initiatief van de Nederlandse regering.

Lees meer

Europarlementariërs maken bezwaar tegen wetsvoorstel gezondheidsclaims

Leden van het Europees Parlement hebben bezwaar gemaakt tegen het wetsvoorstel met een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor voeding. Zij vragen om een constructieve discussie over welke claims thuishoren in de lijst, die nu zeer beperkt is. De Europarlementariërs zijn bezorgd dat de gekozen evaluatiemethode geschikt is voor medicijnen, maar niet past bij voeding.

Lees meer