Vrijwilliger voelt zich regelmatig overvraagd

Brigadieren op school, fluiten bij de hockeywedstrijd. 59 procent van de bijna vijfhonderd hoogopgeleiden die Intermediair ondervroeg doet vrijwilligerswerk. 2011 is het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Bijna 80 procent van de respondenten doet het