“Bestrijding ebola opvoeren”

Annie Schreijer-Pierik, Europees Parlement

De aanpak van het alsmaar uitbreidende ebola-epidemie moet worden opgevoerd. Meer geld en een gezamenlijker Europese controle van vliegtuigpassagiers zijn nodig, vindt CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik. Nederland moet overgestapte passagiers uit risicolanden controleren op verschijnselen. “Nu gaat ieder land zijn eigen gang. Dat werkt natuurlijk niet. Dat vergroot de onzekerheid onder burgers”, vindt Schreijer, lid van … Lees meer

Kinkhoest was weer helemaal terug

In 2012 was de kinkhoest weer even helemaal terug. Een kinkhoestepidemie is geen zeldzaamheid. Ondanks de DKTP-prik uit het Rijksvaccinatieprogramma is er eens in de drie tot vier jaar een epidemie. De epidemie van 2012 was langdurig en er waren veel meer mensen ziek dan bij de laatste epidemie in 2007/2008, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het RIVM en het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Lees meer

Huidkanker is een chronische ziekte

Huidkanker is een chronische ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van Simone van der Geer‐Rutten, die op 11 april 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Van der Geer‐Rutten is dermatoloog in het gespecialiseerde huidkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Dermatoloog Simone van der Geer-Rutten over huidkanker. Oproep Brabant 10 april 2012.

Zij stelde vast dat de helft van de mensen bij wie huidkanker is geconstateerd, nieuwe plekken ontwikkelen. Volgens haar voldoet de ziekte huidkanker aan de definitie die de World Health Organization (WHO) heeft gesteld aan het begrip ‘chronisch’.

Lees meer