De toekomst van welzijn. Hoe zie jij het voor je?

De toekomst van welzijn & maatschappelijke dienstverlening: hoe ziet deze er volgens jou uit? Wat vind jij van de bezuinigingen op het welzijnswerk? Wat kunnen we er tegen doen? Welke arbeidsvoorwaarden passen er in dit toekomstbeeld?

Ziekenhuis Amstelland start digitaal patiënttevredenheidsonderzoek

Ziekenhuis Amstelland is overgestapt op een nieuwe werkwijze voor het patiënttevredenheidsonderzoek. Het belangrijkste verschil is dat de vragenlijsten door patiënten nu digitaal kunnen worden ingevuld. De digitalisering maakt een efficiënte verwerking van de ingevulde enquêtes mogelijk,

Patiënttevredenheidsonderzoek legt ervaringen patiënt ziekenhuis bloot

Vanaf 1 juli 2011 start Zorgcombinatie Noorderboog met een patiënttevredenheidsonderzoek onder patiënten van het Diaconessenhuis Meppel. Elk kwartaal krijgt een willekeurige groep patiënten een vragenlijst toegestuurd. Dat moet jaarlijks een beeld geven van de mening van ongeveer 1.600 patiënten.