Wij vrouwen willen vaker seks!

Zijn het tegenwoordig de mannen die zich er met smoesjes als ‘hoofdpijn’ vanaf maken als ze geen zin in seks hebben?

SEXFotocredits: Jean Koulev (cc)

Het lijkt er wel op volgens de opvallende cijfers in de seksenquête onder lezeressen van het blad VROUW. Want ook al hebben we gemiddeld één keer per week seks met onze partner: een groot deel van onze lezeressen (23%) vindt dat te weinig.

Lees meer

Driekwart artsen wil marktwerking afschaffen

Maar liefst driekwart van de Nederlandse artsen en medisch studenten wil marktwerking in de zorg afschaffen, afgaand op een enquête die Medisch Contact onder KNMG-leden hield. 1249 artsen vulden de enquête in. De artsen konden kiezen voor marktwerking uitbreiden, houden zoals deze nu is, of afschaffen. Slechts 8 procent kiest voor uitbreiden, en 16 procent gaat voor behoud van de huidige situatie.

Lees meer

Bleker houdt enquete welzijn huisdieren

Niet elke zoogdier is geschikt om te worden gehouden. Om te voorkomen dat moeilijk te houden zoogdieren in hun welzijn worden geschaad, wordt er een lijst van zoogdieren opgesteld die mogen worden gehouden.

Slapende fret

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) start een enquête om te achterhalen welke zoogdieren wel en welke niet als huisdier gehouden kunnen worden.

Lees meer

1.000.000 druppels lanceert Nationaal Duurzaamheidsonderzoek

Het landelijke duurzaamheidsproject ‘1.000.000 druppels‘ lanceert op zaterdag 10 december 2011 het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek. Dit digitale onderzoek, dat vanaf 10 december via www.nationaalduurzaamheidsonderzoek.nl kan worden ingevuld, moet uitwijzen hoe Nederlanders tegen duurzaamheid aankijken, wat hun kennis is op dit gebied en welke acties er al ondernomen worden. Circa 300 organisaties werken mee aan 1.000.000 druppels.

Lees meer