Autisme werkt wel!

Er zijn zeven projecten gestart die mensen met autisme aan het werk moeten helpen. Begin 2011 gingen het Fonds Psychische Gezondheid en Start Foundation op zoek naar vernieuwende initiatieven om mensen met autisme meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Van de ruim 150 aanvragen zijn er nu zeven projecten niet alleen geselecteerd, maar ook gestart met de uitvoering.

MEE meet meedoen

Ondersteuning van consulenten van de MEE-organisaties verbetert zelfredzaamheid, welbevinden en participatie van mensen met een beperking, zo blijkt uit een eerste onderzoek hiernaar onder consulenten. Onderzoek onder cliënten moet dit nog bevestigen.

Krachtig ouder worden kun je leren

Vrijdag 1 oktober is de internationale dag van de ouderen met als thema ‘De Zilveren kracht’. Psychogerontologen van de Radboud Universiteit focussen op empowerment van ouderen. Diversiteit is daarbij het sleutelwoord.