Lichaam reageert op gedachten aan emotie

Emotieconcepten spelen een rol in tal van dagelijkse activiteiten en gebeurtenissen, waaronder lezen, denken en praten over emoties. Een fundamentele vraag is hoe emotionele betekenis ontstaat tijdens deze processen.

Angstaandoeningen de achterliggende mechanismen

Angstaandoeningen horen bij de meest voorkomende psychiatrische problemen bij mensen. Amber Salomons bestudeerde de achterliggende mechanismen van deze aandoeningen aan de hand van diermodellen. Verondersteld wordt namelijk dat

‘Nostalgie, jeugdherinneringen en emoties’

‘Nostalgie, jeugdherinneringen en emoties’ is onderzoek van het team van hoogleraar psychologie Ad Vingerhoets en een onderdeel hiervan is meer proberen te begrijpen over wat mensen voelen bij het luisteren naar bepaalde liedjes.

Emoties beïnvloeden waarneming en geheugen

Hoe reageren de hersenen op emotionele prikkels en wat voor invloed heeft dat op waarnemen en geheugen? Daarop gaat prof.dr. Jan van Strien in in zijn oratie Hersenen en emoties: van reflex tot cognitie, waarmee hij het ambt

Emotie bepaalt wat je ziet en hoe je kijkt

Invloed van emotie op visuele waarneming wordt nader onderzocht. Bruno Bocanegra en dr. René Zeelenberg van het Instituut voor Psychologie hebben ruim € 200.000 ontvangen uit de NWO MaGW Open Competitie voor