“Actieve participatie belangrijk ingrediënt succes evangelische kerken”

Waar danken de evangelische kerken hun succes aan in de Nederlandse samenleving, in tegenstelling tot de neergang van de gevestigde kerken? Dat onderzocht Miranda Klaver, antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij concludeert dat mensen religie met name ‘leren’ door actieve participatie in

Lees meer

Emoties van Marokkaans-Nederlandse jongeren heel erg Hollands

Nederlandse jongeren van Marokkaanse komaf uiten hun boosheid op dezelfde manier als autochtone Nederlandse pubers. Deze ‘emotie-integratie’ gaat op voor Marokkaans-Nederlandse jongeren die zich identificeren met de Nederlandse cultuur maar ook voor

Lees meer

Hoe zijn emoties in het brein ontstaan in de evolutie?

Bram Heerebout deed onderzoek naar emoties, hoe emoties gedrag beïnvloeden en de bijbehorende processen in het brein. Meer specifiek onderzocht hij hoe dat emotioneel gemotiveerde gedrag en de onderliggende neurale structuren ontstaan kunnen zijn in onze evolutie. Voor het onderzoek bootste Heerebout het evolutionaire proces op de computer na door een virtuele wereld te creëren … Lees meer