Wat voelen we bij ‘gevoelige’ muziek?

Het Amsterdamse wetenschapsmuseum NEMO brengt wetenschap en publiek bij elkaar. Soms letterlijk, zoals bij Science Live, waar onderzoekers in een speciale onderzoeksruimte de gelegenheid krijgen hun studies uit te voeren onder de bezoekers van NEMO. Dit levert niet alleen waardevolle gegevens op,

“Actieve participatie belangrijk ingrediënt succes evangelische kerken”

Waar danken de evangelische kerken hun succes aan in de Nederlandse samenleving, in tegenstelling tot de neergang van de gevestigde kerken? Dat onderzocht Miranda Klaver, antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij concludeert dat mensen religie met name ‘leren’ door actieve participatie in

Emoties van Marokkaans-Nederlandse jongeren heel erg Hollands

Nederlandse jongeren van Marokkaanse komaf uiten hun boosheid op dezelfde manier als autochtone Nederlandse pubers. Deze ‘emotie-integratie’ gaat op voor Marokkaans-Nederlandse jongeren die zich identificeren met de Nederlandse cultuur maar ook voor

Boodschap in moedertaal voelt emotioneler aan

Vreemde talen zijn over het algemeen niet geschikt voor het leggen van emotionele associaties. Het gebruik van andere talen in marktonderzoek kan bovendien leiden tot een overschatting van emotionele reacties: mensen zeggen in een vreemde taal sneller dat ze zich gelukkig voelen dan in hun moedertaal.

Hoe zijn emoties in het brein ontstaan in de evolutie?

Bram Heerebout deed onderzoek naar emoties, hoe emoties gedrag beïnvloeden en de bijbehorende processen in het brein. Meer specifiek onderzocht hij hoe dat emotioneel gemotiveerde gedrag en de onderliggende neurale structuren ontstaan kunnen zijn in onze evolutie. Voor het onderzoek bootste Heerebout het evolutionaire proces op de computer na door een virtuele wereld te creëren

Premenstruele verschijnselen zijn in hersenen zichtbaar

Kort voor hun menstruatie kunnen vrouwen somber, sneller geïrriteerd en stressgevoeliger zijn dan anders. Tegelijkertijd kunnen ze meer zin hebben in eten, seks, shoppen en zelfs schoonmaken. Allemaal een kwestie van hormonen.

Genetische invloed op omgaan met emoties aangetoond

Mensen met een bepaalde variant van het COMT-gen zijn minder goed in het verwoorden van hun gevoelens. Dat hebben onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen aangetoond in een studie waarbij