Belangrijk eiwit voor DNA-reparatie ontdekt

Onderzoekers van de afdeling Toxicogenetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) beschrijven in Nature de werking van een eiwit dat het erfelijk materiaal beschermt tegen schade. Defecten in dit eiwit zouden mogelijk kanker en nog onbegrepen syndromen kunnen veroorzaken.

Nieuwe inzichten in de rol van stollingseiwitten bij trombose

Trombose, een ontregelde bloedstolling, is één van de meest voorkomende doodsoorzaken in de westerse wereld. Ilze Dienava-Verdoold deed daarom onderzoek naar de rol van drie eiwitten die een rol spelen bij de bloedstolling: β2-glycoproteïne I (β2GPI), factor zeven activerend protease (FSAP) en proteïne S.

Eiwitonderzoek naar de afbraak van celorganellen door autofagie

In het proefschrift van Virginia Todde staat de afbraak van celorganellen door autofagie centraal. Autofagie (‘zelf-eten’) speelt een belangrijke rol in verschillende ziekten. Het onderzoek concentreerde zich rond de functie van het eiwit Atg22 in autofagie. Het onderzoek suggereert dat Atg22 belangrijk is

Eiwitkwaliteitssysteem in ziekten van het zenuwstelsel onderzocht

Een aantal ziekten van het centrale zenuwstelsel ontstaat doordat beschadigde of ‘zieke’ eiwitten in zenuwcellen klonteren. Hierdoor raken processen in de zenuwcellen ontregeld en kunnen ze hun functie niet meer uitoefenen. De ziekte van Huntington is een voorbeeld van een dergelijke ziekte van het centrale zenuwstelsel.

8 miljoen euro voor Europees onderzoek naar eiwitten

Prof. dr. Albert Heck, biomoleculair onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, gaat het eiwitonderzoek in Europa coördineren. De Europese Unie stelt 8 miljoen euro beschikbaar voor de samenwerking in dit veelbelovende onderzoek voor medische toepassingen.