‘Overactief eiwit kan leiden tot tumorvorming’

Kristiaan Lenos deed onderzoek naar de werking van het eiwit Hdmx, dat indirect betrokken is bij het ontstaan van kanker. ‘Dankzij dit onderzoek kunnen patiënten een specifieker behandeling krijgen en een betrouwbaarder prognose over de overlevingskansen’, aldus de jonge onderzoeker.

Studie naar resistentie chemotherapie bij chronische lymfatische leukemie

Een van de grootste problemen bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) is het ontstaan van resistentie tegen chemotherapie. Er zijn twee soorten mechanismen die daaraan bijdragen. Ten eerste zijn er interacties tussen CLL-cellen en het micromilieu. Dergelijke interacties induceren een overlevingsvoordeel voor CLL-cellen. Ten tweede dragen verworven genetische afwijkingen bij aan resistentie, vooral die afwijkingen die de functie van het eiwit p53 treffen.