Negatieve gedachte helpt nierpatiënt niet

De opvattingen van nierpatiënten over hun ziekte, de behandeling en de steun die zij ervaren, zijn belangrijk voor hun gevoel van autonomie en eigenwaarde. En zelfs om aan het werk te blijven.

Een groepscursus kan deze opvattingen mogelijk bijsturen, zo blijkt uit NIVEL-onderzoek waarop Daphne Jansen 16 april 2012 promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Hoe ontwikkel je zelfvertrouwen en eigenwaarde?

In het boek Doelgericht spelen staan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het luisteren naar elkaar, het versterken van zelfvertrouwen en het vergroten van weerbaarheid bij kinderen centraal.

(Op)nieuw geleerd, oud gedaan

Mensen die dementeren kunnen steeds minder onthouden. Iets nieuws leren leek tot voor kort al helemaal onmogelijk. En toch is dat de insteek van (Op)nieuw geleerd, oud gedaan. In dit boek laten vier deskundigen voor het eerst zien hoe je dementerenden op een praktijkgerichte manier weer gevoel