Kan een goedkope zorgverzekering afdoende zijn?

zorgverzekering stethoscoop

In Nederland is iedereen van 18 jaar of ouder verplicht een zorgverzekering te hebben. De zorgverzekering is Nederland breed verplicht om de Nederlandse bevolking te garanderen van een basisgezondheid. Veel mensen maken echter weinig tot geen gebruik van deze zorgverzekering. Deze mensen zijn wel verplicht om de zorgverzekering te betalen. Voor deze mensen kan het … Lees meer

Wat verandert er voor je zorgverzekering in 2018?

Overzichtsfoto van de Ridderzaal op het moment dat de troonrede wordt uitgesproken. Fotograaf: Martijn Beekman.

Het Kabinet heeft intussen de wijzigingen aan de zorgverzekering voor 2018 bekendgemaakt. De geruchten over de stijgingen in het eigen risico blijken te kloppen, maar er zijn ook al weer stemmen die anders beweren. Wat er concreet wijzigt en wat dat voor jou betekent? De wetteksten moet je er niet op naslaan, wij leggen het … Lees meer

Winst zorgverzekeraars moet gebruikt worden voor solidariteit

Winst van zorgverzekeraars moet gebruikt worden om het eigen risico te verlagen. Dat zegt bijna de helft van de ruim 500 ondervraagden in quick scan van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren. 37 procent van de ondervraagden wil dat deze winst ingezet wordt voor het in stand houden van het basispakket.

Lees meer

Nederlander mijdt de huisarts bij een hoger eigen risico

Vanwege het verplichte eigen risico blijken mensen ten onrechte vooral de huisarts minder te bezoeken. Een verhoging van het eigen risico vindt bijna twee derde van de Nederlanders onacceptabel als oplossing om de zorg betaalbaar te houden.

azM Maastricht UMC+ Stethoscoop

Bij een verplicht eigen risico van 350 euro verwachten veel mensen belemmeringen om noodzakelijke zorg te gebruiken. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een matige of slechte gezondheid.

Lees meer

‘Vervang het eigen risico door gepaste eigen betalingen’

Het huidige eigen risico in de zorg zou moeten worden vervangen door een systeem van ‘gepaste eigen betalingen’. In dit systeem hangt de hoogte van de eigen betaling af van de ziektelast van de aandoening, de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling en de doelmatigheid van zorgaanbieders. Dit komt een gepast gebruik van zorg ten goede.

Lees meer

“Niet beginnen met klakkeloos verhogen van eigen risico “

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat er eerst moet worden gekeken naar andere bezuinigingen in de zorg, voordat het eigen risico verhoogd wordt. “Er zit nog zoveel lucht in de zorg zoals onnodige behandelingen, verspilling van medicijnen en slechte samenwerking tussen huisarts en specialist. Daar is nog veel winst te behalen, dus begin daar nou eens,” zegt Wilna Wind, directeur NPCF.

Lees meer