Vrees voor armenzorg

Er zal op den duur een steeds grotere kloof ontstaan tussen zorg voor mensen met een goed pensioen en zorg voor mensen van wie geen eigen bijdrage te verwachten is. Dat schrijft ANBO in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert maandag 10 juni 2013 over de contouren van de toekomst van langdurige zorg, die staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in april 2013 presenteerde.

Lees meer

Rechter oordeelt dit najaar over eigen bijdrage ggz

Op 15 oktober 2012 zal de rechtzaak dienen over de eigen bijdrage ggz. Het Landelijk Platform GGz heeft samen met onder meer GGZ Nederland en de NVvP de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd, omdat zij van mening is dat een specifieke eigen bijdrage voor de ggz discriminerend is en in strijd met het recht op zorg. Op de zitting van 15 oktober 2012 zullen beide partijen worden gehoord. De uitspraak van de rechter zal waarschijnlijk kort daarna volgen.

Lees meer

Mogelijk toch (9 euro) eigen bijdrage per receptregel

De ouderenbonden ANBO, Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM luiden samen met apothekersorganisatie KNMP de noodklok, omdat nog steeds onduidelijk is hoe de geplande bezuinigingen in de zorg zullen worden ingevuld. Aanvankelijk leek de 9 euro eigen bijdrage voor medicijnen uit het zogeheten Catshuisberaad van tafel, maar in de onlangs gepubliceerde stukken over de bezuinigingen 2013 van het ministerie van Financiën wordt dit niet expliciet vermeld. Een eigen bijdrage van maximaal 9 euro per recept met een maximum van 380 euro per jaar raakt vooral ouderen in de portemonnee. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Lees meer

Eigen bijdrage GGZ vooral barrière bij laag inkomen

Vooral mensen met de laagste inkomens en opleiding zeggen door de eigen bijdrage minder gebruik te gaan maken van de tweedelijns GGZ. Niet de mensen met minder ernstige psychische problemen.

Per 1 januari 2012 betalen volwassenen voor zorg in de tweedelijns GGZ een eigen bijdrage van 200 euro per kalenderjaar. Om na te gaan hoe cliënten hierop zouden reageren, vroeg GGZ-Nederland cliënten van tweedelijns GGZ-instellingen eind 2011 een online enquête in te vullen.

Lees meer

Patiënten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz

Maandag 13 februari 2012 start het Landelijk Platform GGz met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van minister Schippers moeten sommige patiënten op financiële gronden noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.

Lees meer