‘Ego’s moeten weg uit de zorg’

Goede bestuurders en managers kennen het zorgproces en stellen dat centraal, aldus prof.dr. Erik Heineman vanmiddag in zijn oratie bij het aanvaarden van de leerstoel Heelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem hebben alle werknemers in de zorg de verantwoordelijkheid om van een egosysteem naar een ecosysteem over te gaan. Er is vaak sprake van een stammenstrijd in de zorg, tussen medisch personeel en bestuurders. De spelers in de zorg leven volgens Heineman te veel volgens een ik- of egosysteem. Omdat de zorg complexer wordt en er behoefte is aan integrale en thematische zorg, voldoet dit systeem volgens hem niet meer en staan we aan de vooravond van een nieuwe ordening van de zorg, waarin de huidige vakgroepen ten dele achterhaald zijn.

Lees meer