Verkeerd mensbeeld veroorzaakt egoïstisch gedrag

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een hardnekkige fout in ons mensbeeld ontdekt. Eerder onderzoek toonde aan dat wij anderen vaak te egoïstisch vinden, vooral in vergelijking met onszelf. Maar hoe wij de egoïstische ander zien, beïnvloedt ook ons eigen gedrag in negatieve zin, zo beschrijven VU-psychologen Joel Vuolevi en Paul van Lange in het laatste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift Acta Psychologica.

Lees meer

Macht corrumpeert niet

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is macht in de eerste plaats geen corrumperende kracht. Het gevoel van macht geeft mensen niet alleen het idee dat ze hun doelen kunnen bereiken, maar zorgt er ook voor dat ze zich makkelijker positief sociaal gedragen. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Gerben Langendijk in zijn proefschrift getiteld ‘Power, Procedural Fairness & Prosocial Behavior’. Langendijk promoveert aan de Open Universiteit en verdedigt zijn proefschrift vrijdag 13 januari 2012 in Heerlen.

Lees meer