TNO maakt rendement samenwerking eerstelijnszorg zichtbaar

TNO heeft een gebruiksvriendelijke, digitale businesscase tool ontwikkeld voor de eerstelijnszorg. Hiermee kunnen zorgverleners en hun adviseurs de effecten van nieuwe samenwerkingsvormen vooraf inschatten en onderbouwen. Zo wordt duidelijker wat investeren in samenwerking oplevert in kwaliteit, geld en werkplezier.

Met het businessmodel-eerstelijn kunnen de consequenties van samenwerking tussen diverse partijen in de gezondheidszorg inzichtelijk worden gemaakt.

Een belangrijke vraag bij een idee voor een nieuwe samenwerking of het verbeteren van de zorg is of de vernieuwing winst oplevert voor de zorgverleners én de patiënt. Met de webtool worden alle variabelen die van belang zijn gestructureerd in kaart gebracht. Daardoor worden de effecten voor zorgverlener en patiënt inzichtelijk. Op basis van deze inzichten kunnen zinvolle discussies worden gevoerd over de werkelijke meerwaarde van de vernieuwing.

Sturen op kwaliteit en kosten in eerstelijnsdiagnostiek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de diagnostiek in de eerstelijnszorg te versterken door een meer eenduidig bekostigingssysteem. Door het invoeren van functiegerichte bekostiging op basis van eenduidige prestaties zal de zorgverzekeraar beter kunnen sturen op kwaliteit en kostenbeheersing in de eerstelijnsdiagnostiek.

Verloskundigen ongelijk verdeeld over Nederland

Voor zorg in de buurt zijn in Vlaardingen naar schatting 175 zwangere vrouwen aangewezen op één eerstelijns verloskundige, in Huizen zijn dat er 55. Binnen Nederland bestaat een grote variatie in het aanbod aan verloskundige zorg, zo blijkt uit de

Huisarts moet regie krijgen in de nazorg van kanker

De huisarts moet in de nazorg voor behandelde kankerpatiënten een belangrijkere rol krijgen. Dit vraagt om een betere taakverdeling tussen specialisten en huisartsen én draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de nazorg. Dit blijkt uit het rapport ‘Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn‘ van de

Korte wachttijden voor eerstelijnspsycholoog bij Carint

Carint Reggeland Groep biedt allerlei diensten in de eerste lijn. Zo kunnen inwoners van Hengelo en omgeving van 18 jaar en ouder zonder verwijzing van hun arts terecht bij de eerstelijnspsycholoog. De eerstelijnspsycholoog is er voor kortdurende behandeling van de meest voorkomende psychische klachten. Dankzij de korte