Veel chronisch depressieve patiënten beter af bij huisarts

Chronisch depressieve patiënten bij wie bestaande behandelingen weinig verbetering opleveren, kunnen beter begeleid worden in de Basis GGZ, rondom de huisarts, dan in de tweede lijn, zoals nu gebeurt. Dat stelt Jan Spijker, bijzonder hoogleraar Chronische depressie aan de Radboud Universiteit. Verschuiving van deze behandelingen naar de eerste lijn is niet enkel een bezuiniging, de patiënt zelf wordt er ook beter van, denkt Spijker.

Eerstelijnsgezondheidszorg Curaçao moet moderniseren

De inwoners van Curaçao zijn tevreden over hun huisartsen. Toch zouden huisartsen nog een grotere rol in de Curaçaose gezondheidszorg kunnen spelen. Ze werken meestal alleen, kijken vooral naar somatische klachten en er is weinig aandacht voor preventie.

Willemstad Curacao Neth. Ant.Fotocredits: Jessica Bee (cc)

Sinds de onafhankelijkheid in 2010, waardoor Curaçao een zelfstandig land werd binnen het koninkrijk, zijn in de gezondheidszorg kwaliteit en efficiency belangrijke onderwerpen geworden. Er staat een ingrijpende stelselherziening voor de deur en een nieuw ziekenhuis gaat het oude vervangen, wat het land dwingt tot bezinning op de taakverdeling tussen eerste en tweede lijn.

Patiënt met onbegrepen klacht wil arts die luistert

Onderzoekschool CaRe! heeft het proefschrift van Tim olde Hartman, huisartsonderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud, uitgeroepen tot het beste proefschrift van 2011. Hij ontving hiervoor op 5 oktober 2012 de CaRe award 2012.

Zorggebruik terugdringen met welzijn op recept

Hoewel welzijn en zorg voor de burger dikwijls dicht bij elkaar liggen, bestaat er vaak weinig tot geen samenwerking tussen deze disciplines. Dat is jammer, omdat betere samenwerking de kwaliteit van leven van patiënten met psychosociale klachten kan verbeteren en hun zorggebruik kan terugdringen. Daarom heeft het Trimbos-instituut, in samenwerking met gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein en welzijnsinstelling MOvactor, de handleiding ‘Welzijn op recept’ ontwikkeld.