Kenmerken sollicitant bepalend voor ervaring van eerlijkheid

Recruiters ervaren video cv’s als minder eerlijk dan papieren cv’s. Sollicitanten denken verschillend over de eerlijkheid en de baangerelateerdheid van dit nieuwe selectie-instrument. Persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten en etniciteit spelen daarbij een rol.

SMA Sollicitatie Event HAN Commerciële EconomieFotocredits: Niek Doup

Dit stelt psychologe Annemarie Hiemstra in haar proefschrift ‘Fairness van selectie op basis van papieren en video cv’s’, dat zij op vrijdag 25 januari 2013 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Macht corrumpeert niet

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is macht in de eerste plaats geen corrumperende kracht. Het gevoel van macht geeft mensen niet alleen het idee dat ze hun doelen kunnen bereiken, maar zorgt er ook voor dat ze zich makkelijker positief sociaal gedragen. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Gerben Langendijk in zijn proefschrift getiteld ‘Power, Procedural Fairness & Prosocial Behavior’. Langendijk promoveert aan de Open Universiteit en verdedigt zijn proefschrift vrijdag 13 januari 2012 in Heerlen.

Straffen of belonen? Het werkt eigenlijk allebei even goed

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is straffen niet veel effectiever dan belonen, of andersom. Bovendien is straffen of belonen effectiever wanneer het uitdelen van de straf of beloning kostbaar was voor degene die strafte of beloonde. Straffen of belonen met goede bedoelingen werkt dus het beste.

Liegen en jezelf toch eerlijk voelen

Bij ethische misstappen denken we al snel aan grote zaken zoals de vastgoedfraude. Echter, hoewel we onszelf graag zien als eerlijke mensen, liegt bijna iedereen wel eens. Mensen beschrijven bijvoorbeeld een oude camera als nieuw bij het indienen van een verzekeringsclaim of

Nationale gewetensonderzoek

Het grootste deel van de Nederlanders heeft spijt van keuzes die zij in het verleden hebben gemaakt. Dit blijkt uit het nationale gewetensonderzoek, dat Sony PlayStation heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de release van de nieuwe game inFamous 2, waarin keuzes en moraliteit een belangrijke rol spelen.