Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders wonen het dichtst bij hun moeder

Mensen met thuiswonende kinderen wonen dichter bij hun moeder dan mensen zonder kinderen. Vooral alleenstaande ouders hebben hun moeder vaak in de buurt wonen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleenstaande ouders Op 1 januari 2014 woonde 58 procent van de alleenstaande ouders tussen de 25 en 40 jaar binnen vijf kilometer

Nederlandse jeugd voelt zich gezond

Het overgrote deel van de Nederlandse jeugd voelt zich gezond. Verder groeien jongeren vaker op in een eenoudergezin, roken fors minder, maar worden wel steeds zwaarder. Dat zijn enkele uitkomsten van het jaarrapport 2012 van de landelijke jeugdmonitor.

Minder gezinnen met gehuwde ouders

De samenstelling van gezinnen is in de afgelopen tien jaar veranderd. Ouders zijn vaker niet-gehuwd en er zijn minder grote gezinnen. In 2011 telde ons land 2,3 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen tot 25 jaar. Dat zijn er 73 duizend meer dan tien jaar eerder.

Steeds minder kinderen wonen bij beide ouders

Het aandeel kinderen van 0 tot 15 jaar dat bij alle twee de eigen ouders woont, is gedaald van 86 procent in 1996 tot 82 procent in 2010. Hoe ouder het kind, hoe kleiner het aandeel dat bij beide ouders woont. Van de Antilliaanse of Arubaanse 15-jarigen in 2010 woonde slechts een derde bij beide eigen ouders.

Minder huishoudens langdurig afhankelijk van uitkering

In 2010 waren 855 duizend huishoudens langdurig van een uitkering afhankelijk. Dat waren er bijna 40 duizend minder dan in 2009. Het totaal aantal huishoudens dat afhankelijk was van een uitkering bedroeg 1,6 miljoen. Vooral eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen en huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner zijn relatief vaak langdurig sterk van een uitkering afhankelijk.