Hulp voor scholen bij aanpak kindermishandeling

The Next Page, een sociale onderneming die zich zonder winstoogmerk inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, gaat het primair en speciaal onderwijs helpen kindermishandeling beter aan te pakken.

Tijdschrift Kindermishandeling: Wat verwachten mensen die met kinderen werken van de overheid? Aan het woord: Mariëtte Christophe, landelijk programmaleider Huiselijk geweld bij de Politie.

Daarvoor heeft The Next Page een site en een gericht digitaal cursusaanbod ontwikkeld speciaal voor leraren, intern begeleiders en schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs. Bovendien brengt ze gratis bijzondere onderwijsedities uit van het Tijdschrift Kindermishandeling. The Next Page helpt scholen zo om zich, haalbaar en betaalbaar, voor te bereiden op de nieuwe Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

E-learning cursus over delier moet zorg voor ouderen verbeteren

Het NIVEL en EMGO+ van VUmc beginnen een onderzoek naar vermijdbare schade bij oudere patiënten en de implementatie van het thema ‘Kwetsbare ouderen’ van het VMS Veiligheidsprogramma. Verpleegkundigen kunnen binnen dit onderzoek met een e-learningprogramma van Noordhoff Uitgevers hun kennis over delier bijspijkeren.

Online Snelcursus Eerste Hulp

Wel Eerste Hulp verlenen, maar geen tijd om wekelijks een cursus bij te wonen? De online snelcursus Eerste Hulp stoomt u in een uur tijd klaar om direct hulp te kunnen verlenen bij de 7 meest voorkomende ongevallen. Snel, makkelijk en wanneer het u uitkomt.

Ziekenhuis bereidt medewerkers digitaal voor op de nieuwbouw

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis verhuist in april 2011 naar zijn nieuwbouw aan de rand van ’s Hertogenbosch. Het heeft de ambitie om dat zo papierarm mogelijk te doen. Wat nu al digitaal kan, gaat digitaal. Zo worden de bijna 5.000 medewerkers met

Nederlandse zorgsector innovatief in opleiden

De zorg wordt vaak gezien als een stoffige sector en wordt niet meteen geassocieerd met innovatie. Toch wordt er in de zorg volop geïnnoveerd, denk bijvoorbeeld maar aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Ook op