Medicijnen verbetert dwangstoornis

In haar onderzoek verdeelde psychiater Nienke Vulink 76 patiënten met een dwangstoornis in twee groepen. De ene groep ontving alleen de normale behandeling met antidepressiva, de andere groep kreeg daarnaast ook een antipsychoticum. Na tien weken bleken bij 41 procent van de patiënten met de standaardbehandeling de klachten met minstens 35 procent te zijn afgenomen. Maar in de groep die ook het antipsychoticum kreeg waren de klachten verminderd bij 69 procent van de deelnemers. “Dit zijn klinisch zeer relevante resultaten”, stelt Vulink. “De combinatie van medicijnen voor deze patiënten is beter dan alleen de gewone behandeling met antidepressiva. Maar in de patiëntengroep die beide middelen gebruikt is de uitval wel hoger. Patiënten vinden het moeilijker om de behandeling vol te houden vanwege de bijwerkingen van de medicijnen.”

Lees meer