Zeeuwse mosselhandelaar weigert inzicht in handel van ziekmakende mosselen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft mosselhandelaar Prins & Dingemanse een dwangsom opgelegd. Het bedrijf uit Yerseke weigert tot nu toe mee te werken om mogelijk besmette mosselen uit de handel te halen en consumenten te waarschuwen voor mogelijke risico’s. Ook heeft het bedrijf de verplichting afnemers te informeren over deze mogelijk schadelijke schelpdieren en moet alles in het werk stellen deze uit de handel te halen. Daarnaast weigert de handelaar alle relevante verkoopinformatie aan de NVWA te verstrekken.

Dwangsom voor huisartsen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht twee huisartsen tot het betalen van een dwangsom omdat zij weigerden mee te werken aan een kostenonderzoek. De huisartsen leverden niet binnen de gestelde termijn informatie aan over hun inkomsten en praktijkkosten, ondanks waarschuwingen van de NZa. Het aanleveren van deze informatie is verplicht en noodzakelijk om tot juiste tarieven voor huisartsenzorg te komen.

IGZ vordert dwangsommen in

Bij negen zorginstellingen vordert de IGZ dwangsommen in voor het niet aanleveren van het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009. De IGZ legde in totaal aan 29 instellingen een last onder dwangsom op, omdat zij zonder geldige reden het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 niet