“Verplichting om niet-inwoners te weigeren in coffeeshops is onrechtmatig”

Nederlandse coffeeshophouders moeten vanaf 1 januari 2013 hun klanten vragen om te bewijzen dat zij daadwerkelijk in Nederland wonen.

Coffeeshop

RUG-hoogleraar Jan Brouwer, juridisch specialist in vraagstukken van openbare orde en openbare veiligheid, vindt dat dit ‘ingezetenecriterium’ zo snel mogelijk moet verdwijnen.

Coffeeshop besloten club voor lokale markt

Coffeeshops worden besloten clubs voor de lokale markt. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met maatregelen om overlast en drugstoerisme terug te dringen.