Toekomstverkenning Drinkwatervoorziening in Nederland

De toekomstverkenning Drinkwatervoorziening in Nederland geeft ontwikkelingen aan in de drinkwatervraag en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater in 2040. De toekomstverkenning is gemaakt als voorbereiding voor de nog op te stellen Nota Drinkwater van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Deze Nota vloeit voort uit de Drinkwaterwet die sinds juli 2011 van kracht is.

Lees meer

30% van energie verdwijnt nutteloos in riool

Maar liefst 93% van de Nederlanders vindt zichzelf redelijk tot behoorlijk milieubewust en duurzaam. Tegelijkertijd blijkt dit niet uit hun gedrag als het gaat om huishoudelijk water- en energieverbruik. Sterker nog: slechts 8% van de Nederlanders is zich er van bewust dat er een substantieel verband zit in energiekosten bij het gebruik van warm of koud water.

Lees meer

Greenpeace hangt de vuile was buiten van kledingmerken zoals Nike en Adidas

Nike, Adidas en vele andere internationale kledingmerken doen zaken met producenten in China die gif lozen in rivieren waarvan miljoenen mensen afhankelijk zijn voor hun drinkwater en vis. Greenpeace hangt  hun vuile was buiten en publiceert het rapport ‘Dirty Laundry’ , waarin wordt aangetoond hoe deze bedrijven bijdragen aan de vervuiling van Chinese meren en rivieren.

Lees meer

Aanhoudende droogte vraagt om maatregelen

Nederland heeft te maken met een feitelijk watertekort en als gevolg van de aanhoudende droogte blijven maatregelen nodig. Aan de vraag naar zoetwater in Zuid-Holland kan worden niet meer volledig worden voldaan. Vanochtend is daarom het Management Team Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2003 bij elkaar geweest om de situatie rond de aanhoudende droogte … Lees meer