water druppels

Bronnen mineraalwater wettelijk beschermd

Uit meerdere recente berichten in de media blijkt dat de kwaliteit van leidingwater en de veiligheid van bronnen bestemd voor leidingwater in Nederland onder druk staan. Bronnen voor bron- en mineraalwater daarentegen zijn wettelijk beschermd en daardoor is de natuurlijke zuiverheid altijd gegarandeerd. Minister Kamp: drinkwaterbedrijven bij discussie betrekken Bronnen zijn streng beschermd Het Ministerie

Gifstoffen uit kleding vervuilen ook ons water

Voor het eerst is aangetoond dat gifstoffen die worden gebruikt bij de productie van kleding ook in Nederland het water vervuilen. Tweederde van onze kleding bevat bij aankoop de hormoonverstorende stof nonylfenol . Na een wasbeurt komt een substantieel deel van deze stof in het water terecht.

Dat blijkt uit onderzoek dat Greenpeace dinsdag 20 maart 2012 publiceert. Om aandacht te vragen voor deze giflozingen onthult de milieuorganisatie een grote 3D-tekening bij het World Fashion Centre in Amsterdam.

Kwaliteit drinkwater in Nederland was goed in 2010

Het drinkwater in Nederland was in 2010 van goede kwaliteit. Bij 84 procent van de circa 210 drinkwaterpompstations in Nederland is geen enkele norm overschreden. Daar waar de norm wel overschreden werd, leverde dat geen gezondheidsproblemen op.

Toekomstverkenning Drinkwatervoorziening in Nederland

De toekomstverkenning Drinkwatervoorziening in Nederland geeft ontwikkelingen aan in de drinkwatervraag en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater in 2040. De toekomstverkenning is gemaakt als voorbereiding voor de nog op te stellen Nota Drinkwater van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Deze Nota vloeit voort uit de Drinkwaterwet die sinds juli 2011 van kracht is.