Doel programma prenatale screening niet behaald

Slechts 5% van de zwangere vrouwen van Turkse afkomst heeft voldoende kennis om een weloverwogen keuze te maken om wel of niet deel te nemen aan prenatale screening op Downsyndroom. Dit is 26% bij Surinaamse vrouwen en 71% bij Nederlandse vrouwen. Daarmee is het doel van het landelijk programma om alle zwangere vrouwen in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken over deze screening nog lang niet behaald. Dit concludeert Mirjam Fransen naar aanleiding van haar onderzoek onder begeleiding van de afdelingen Maatschappelijke Gezondheidszorg en Verloskunde & Vrouwenziekten van het Erasmus MC, waar zij morgen op promoveert.

Lees meer