Diplomaregister van start

Het landelijk diplomaregister kan begin 2012 van start. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd. Met het register wordt het gemakkelijker na te gaan of een diploma dat na een bepaalde datum is behaald in het door de overheid bekostigd voortgezet onderwijs,