Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen diploma

Geslaagd schooldiploma

Voortaan krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. De minister gaat dit in de wet regelen. Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat … Lees meer

Stabiele schoolcarrière vergroot diplomakansen migrantenleerlingen

Scholieren van Marokkaanse afkomst hebben meer kans hun diploma te halen als zij niet tussentijds switchen van school. Dit is een van de resultaten van het promotieonderzoek van Liesbeth van Welie. Zij verdedigt haar proefschrift op woensdag 3 juli 2013 aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

Ook docenten hebben examenstress

De overgrote meerderheid (85%) van de docenten ervaart stress tijdens de eindexamenperiode, blijkt uit onderzoek van Uitgeverij Malmberg onder ruim 400 docenten. Betrokkenheid staat voor docenten in alles voorop: 83% blijft leerlingen begeleiden, ook als de lessen voorbij zijn, een kwart voelt zich zelfs verantwoordelijk voor de fouten die leerlingen maken tijdens het examen. Het daadwerkelijk nakijken van de eindexamens is met stip het spannendste moment van de eindexamenperiode voor docenten. Het brengen van goed nieuws aan de leerlingen is het leukste moment van de examenperiode.

Lees meer

Aantal schoolverlaters zonder diploma in 10 jaar gehalveerd

De intensieve aanpak van voortijdig schoolverlaten werpt zijn vruchten af. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen zonder startkwalificatie bijna gehalveerd van 71.000 in 2002 naar 38.600 in het schooljaar 2010-2011. In Europees verband behoort Nederland hiermee tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Mede door de afnemende schooluitval is de jeugdwerkloosheid in Nederland slechts in geringe mate opgelopen en is deze relatief laag in vergelijking met omringende landen. Dit schrijft minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) woensdag 15 februari aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Proef met waardering onderwijsniveau asielzoekers

Er komt een proef om toegelaten asielzoekers die geen schooldiploma’s uit hun eigen land kunnen tonen, toch een verklaring over hun onderwijsniveau te geven. Zo kunnen zij gemakkelijker een baan vinden of een vervolgstudie doen en een nieuw leven in Nederland opbouwen.

Minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) laat de proef doen door de Nuffic en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook het Centraal orgaan opvang asielzoekers, de stichting voor vluchtelingstudenten UAF en Vluchtelingenwerk Nederland doen mee, net als het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

Lees meer