Versneld herhaalde screening op darmkanker

De mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport heeft onlangs be­slo­ten vanaf 2013 een lan­de­lijk be­vol­kings­on­der­zoek naar (dikke)darm­kan­ker in te voeren. In dit scree­nings­pro­gram­ma krijgen mensen tussen de 55 en 75 jaar iedere twee jaar een bloed­test aan­ge­bo­den, de zo­ge­noem­de im­mu­no­che­mi­sche fecaal occult bloed­test (iFOBT).

Lees meer

Nieuwe endoscoop spoort meer poliepen op

De Third Eye Retroscoop (afgekort Third Eye) is een recent ontwikkelde ‘achteruitkijk’ endoscoop, die in staat is om poliepen achter plooien of in bochten tijdens een colonoscopie (een darmonderzoek) op te sporen. Anke Leufkens deed onderzoek naar de effectiviteit van de Third Eye in een studie waaraan 9 centra in Europa en de

Lees meer